Skip to main content

Додаткові послуги, що надаються державними нотаріусами області

ТАРИФИ

за надання державними нотаріусами державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву Тернопільської області додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

Розділ І
Послуги правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, що надаються державними нотаріусами державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву
№ з/п Назва послуги Тарифи
(грн.)
1. Консультації правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями.
Консультації з питань:
 
1.1. укладення договорів відчуження нерухомого майна (житлового будинку (часток), квартири (часток), гаража (часток) тощо) 50
1.2. укладення договорів довічного утримання (догляду) 60
1.3. укладення договорів відчуження нежитлового приміщення (часток) 80
1.4. укладення договорів відчуження земельної ділянки (часток) 50
1.5. укладення договорів відчуження рухомого майна 50
1.6. укладення договорів відчуження об’єктів незавершеного будівництва 80
1.7. укладення договорів відчуження державного (комунального) майна у процесі приватизації, придбання майна за державні кошти 150
1.8. укладення шлюбних договорів 60
1.9. укладення договору подружжя про надання утримання 60
1.10. укладення попередніх договорів, договорів найму, позички, ренти, комісії, управління майном, застави (іпотеки), поруки, доручення, про спільну діяльність, зміни черговості спадкування, на управління спадщиною, договорів про внесення змін до договору, договорів про розірвання правочину та інших цивільно-правових договорів 110
1.11. представництва за довіреністю 45
1.12. скасування довіреності 45
1.13. посвідчення заповітів 40
1.14. спадкування та вимог до документів, необхідних для оформлення спадкових прав 80
1.15. вжиття заходів до охорони спадкового майна 150
1.16. встановлення опіки над майном фізичної особи, визнаної судом безвісно відсутньою 80
1.17. виділу частки в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя 65
1.18. оформлення придбання нерухомого майна з прилюдних торгів 200
1.19. видачі дубліката документа 50
1.20. засвідчення вірності копії (фотокопії) документа та виписок з нього 5
1.21. накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації 50
1.22. засвідчення справжності підпису на документах 50
1.23. передачі заяв фізичних та юридичних осіб, посвідчення фактів 50
1.24. прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів 200
1.25. вчинення виконавчих написів на документах 120
1.26. вчинення морських протестів 120
1.27. створення юридичних осіб та установчих документів юридичних осіб 200
1.28. проведення процедур санації, ліквідації та банкрутства юридичної особи 200
1.29. оформлення документів для дії за кордоном 110
1.30. сімейного законодавства 110
1.31. земельного законодавства 110
1.32. вексельного законодавства 110
1.33. податкового законодавства щодо нарахування доходів (прибутків) при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни, дарування нерухомого та рухомого майна 110
1.34. з інших правових питань 200
2. Проведення правового аналізу юридичного змісту документів на їх відповідність чинному  законодавству за зверненнями фізичних та юридичних осіб.
Правовий аналіз документів на предмет відповідності чинному законодавству стосовно:
 
2.1. засвідчення вірності копій документів та виписок з них 20
2.2. оформлення спадкових прав на:  
2.2.1. нерухоме майно 50
2.2.2. рухоме майно 40
2.3. Посвідчення правочинів відчуження майна за участю фізичних осіб  
2.3.1. нерухомого майна 60
2.3.2. рухомого майна 50
2.4. посвідчення правочинів відчуження майна за участю юридичних осіб  
2.4.1. нерухомого майна 200
2.4.2. рухомого майна 150
2.5. вчинення виконавчих написів, протестів векселів, морських протестів 200
2.6. документів з перекладом, зробленого перекладачем 50
2.7. засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу 110
3. Письмова довідка з питань діючого законодавства 200

 

Розділ II
Послуги інформаційного-технічного характеру, які надаються державними нотаріусами державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву

1. Послуги технічного характеру  
1.1. виготовлення (друкування) документів (правочинів, свідоцтв, тощо) 50
1.2. виготовлення (друкування) дубліката документа 150
1.3. виготовлення копій документів (за сторінку)  
1.3.1. з використанням копіювальної техніки 5
1.3.2. з використанням комп’ютерної техніки 10
1.4. складання проекту договору відчуження нерухомого майна 170
1.5. складання проекту договору відчуження рухомого майна 160
1.6. складання проекту договору найму (оренди) 170
1.7. складання проекту договору застави майна, іпотеки 200
1.8. складання проекту договору позички, ренти, довічного утримання, комісії, управління майном, поруки, доручення, про спільну діяльність, зміни черговості спадкування, на управління спадщиною, договору про внесення змін до договору, договору про розірвання правочину та інших цивільно-правових договорів 170
1.9. складання проекту заповіту  
1.9.1 простого 60
1.9.2. при свідках 85
1.9.3. подружжя 85
1.9.4. секретного 150
1.9.5. із заповідальним відказом 85
1.9.6. із призначенням виконавця заповіту 85
1.9.7. із встановленням сервітуту 85
1.10. складання проекту довіреності  
1.10.1. на розпорядження майном 120
1.10.2. на представництво інтересів 75
1.10.3. на розпорядження вкладами 50
1.10.4. на отримання пенсій 50
1.10.5. на вчинення інших дій 150
1.11. складання проекту згоди одного з подружжя на укладення правочину щодо розпорядження майном 75
1.12. складання проекту заяв  
1.12.1. на прийняття спадщини 50
1.12.2. про відмову від прийняття спадщини 50
1.12.3. видачу свідоцтва про право на спадщину 50
1.12.4. про скасування заповіту 50
1.12.5. про скасування довіреності 50
1.12.6. про згоду на поїздки за кордон 75
1.12.7. на виїзд за кордон на постійне місце проживання 75
1.12.8. про згоду на зміну громадянства 75
1.12.9. про відмову співвласника від переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності 75
1.12.10. про видачу дубліката документа 50
1.12.11. про вихід зі складу засновників господарських товариств 50
1.12.12. інших заяв 75
1.13. складання проекту запиту до фінансових установ про наявність грошових вкладів 10
1.14. складання проекту запиту про витребовування відомостей, документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії 20
1.15. складання проекту позовної заяви про продовження строку на прийняття спадщини 150
2. Інші послуги  
2.1. виїзд нотаріуса для вчинення нотаріальних дій за межі робочого місця (без врахування транспортних витрат) 150
2.2. розшук документів в нотаріальному архіві (архіві державної нотаріальної контори) 50
2.3. направлення нотаріальних документів  
2.3.1. поштою 10
2.3.2. нарочним 25
2.4. надання послуг з нарахування податкових зобов’язань при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни нерухомого майна 70

 

Розділ III
Послуги, які надаються державним нотаріальним архівом як архівною установою

1. підготовка довідок на запити фізичних та юридичних осіб за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії 75
2. палітурні та картонажні роботи, картонування справ 45
3. підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ 200
4. технічне опрацювання документів поданих фондоутворювачами 70
5. підготовка до складання описів справ та довідкового апарату до описів, номенклатури справ, актів про вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню, актів про нестачу документів 200
6. консультування з питань упорядкування нотаріальних документів та передачі їх на зберігання в архів 150
7. консультування з питань ведення обліку архівних документів, забезпечення їх збереженості та з інших питань архівної справи 200

 

 

 

Заступник начальника управління –
начальника відділу нотаріату
Л.О. Мартюк

Тарифи діють з 01.03.2011.