Skip to main content

Наказ Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області “Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області (із змінами)

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Наказ Головного територіального

                                                                                               управління юстиції у Тернопільській

області

18.07.2017355/45

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію в

 Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області

 

 1. Звіт про чисельність працівників та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій.
 2. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області або здійсненням контрольних, наглядових функцій управлінням, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
 3. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі внутрівідомчі), які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.
 4. Висновки та накази Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, повернення нормативно-правових актів без державної реєстрації для доопрацювання, відмови в державній реєстрації нормативно-правових актів, визнання актів такими, що не підлягають державній реєстрації, скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів та анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, які мають гриф обмеження доступу “Для службового користування, або гриф секретності, крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю.
 5. Документи Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 6. Відомості щодо виконання міжнародних договорів України з питань цивільного та кримінального судочинства, які зачіпають найбільш суттєві політичні або економічні інтереси держави, її суверенітет, національну безпеку та громадський порядок.
 7. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області, крім тих, які задіяні в особливий період у виробництві озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них).
 8. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи без зазначення інформації про дислокацію, функціонування, характеристики запасних пунктів управління, які входять до державної системи запасних пунктів управління, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів за напрямами мобілізаційної підготовки, розголошення яких може завдати істотної шкоди національній безпеці України, інтересам оборони, охорони правопорядку держави.
 9. Відомості про порядок та результати проведення перевірок щодо дотримання законодавства при використанні коштів за видатками спеціального призначення, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
 10. Відомості про оповіщення та збір персоналу Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, що містять інформацію про домашні, мобільні телефони, місце проживання працівників.
 11. Довідки про результати перевірки діяльності Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, розпорядження та доручення начальника Управління державної виконавчої служби, доповідні записки та листи внутрішнього користування.
 12. Матеріали виконавчих проваджень з урахуванням вимог  Закону України”Про виконавче провадження” щодо доступу до такої інформації.
 13. Порядок виготовлення, облік і зберігання паролів, ключів, кодів доступу та ідентифікаторів до інформаційно-аналітичних схем та баз даних.
 14. Відомості про результати перевірок інформаційно-аналітичних систем та баз даних щодо наявності уразливих місць та усунення виявлених недоліків.
 15. Відомості про засоби та заходи захисту інформації в інформаційно-аналітичних системах та базах даних.
 16. Документи, складені за результатами проведення внутрішніх аудитів (аудиторські звіти, рекомендації за результатами проведення внутрішніх аудитів та інші документи, які містять інформацію, що стосується проведених аудитів).