Skip to main content

Напрямки роботи

Основними завданнями сектор судової роботи та міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області є:
– реалізація державної правової політики;
– експертне забезпечення правосуддя;
– здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва;
– здійснення за дорученням Міністерства юстиції України представництва інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України під час  розгляду справ у судах загальної юрисдикції України, підготовка матеріалів до розгляду цих справ;
– здійснення за дорученням Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області представництва інтересів Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області  та органів юстиції під час розгляду справ у судах загальної юрисдикції України, підготовка матеріалів до розгляду цих справ;
– погодження (візування) проектів договорів на предмет  відповідності нормам чинного законодавства України, однією із сторін в яких є Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області, за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
У своїй діяльності сектор керується Конституцією та  законами України, указами Президента України  та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно – правовими актами, наказами Міністерства юстиції України та начальника Головного територіального управління юстиції, рішеннями колегії Міністерства юстиції України та Головного територіального управління юстиції, Положенням про Головні  територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також Положенням про сектор судової роботи та міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.
Сектор забезпечує виконання покладених на нього завдань на підставі:

1. Конституції України.

2. Цивільного кодексу України.

3. Цивільного процесуального кодексу України.

4. Кодексу адміністративного судочинства  України.

5. Господарського процесуального кодексу України.

6. Кримінально процесуального кодексу України.

7. Закону України “Про міжнародні договори України”.

8. Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року.

9. Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року.

10. Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових  документів у цивільних та комерційних справах 1965 року.

11. Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних та торгових справах 1970 року.

12. Конвенції про стягнення аліментів за кордоном 1956 року.

13. Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року.

14. Європейської конвенції про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми 1980 року.

15. Договору між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах 2001 року.

16. Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року.

17. Договору між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах 1995 року.

18. Договору між Латвійською Республікою та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових і кримінальних справах 1995 року.

19. Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затверджена спільним наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України № 1092/5/54 від 27.06.2008 року.

20. Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 29.12.2006 № 121/5 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2006 р. за   № 1390/13264).

21. Порядку виконання на території України Конвенції про цивільно – правові аспекти міжнародного викрадення дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. № 952 (у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 р. № 795).

22. Закону України „Про судову експертизу”.

23. Інструкції  про особливості здійснення судово – експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 року № 3505/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за            № 1431/20169.