Skip to main content

Особливості виконання Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах

Відповідно до Закону України від 19.10.2000 № 2052-III «Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» (далі – Конвенція) Верховна Рада України постановила приєднатись від імені України до даної Конвенції з відповідними заявами та застереженнями.

Зазначена Конвенція укладена для створення відповідних засобів, з тим, щоб судові та позасудові документи, які підлягають врученню за кордоном, були доведені до відома їх одержувачів у належний строк, та поліпшення організації правової взаємодопомоги шляхом спрощення та прискорення процедури вручення. Умови Конвенції застосовуються у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Згідно з статтею 2 Конвенції, Центральним органом, обов’язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших договірних держав, і здійсненням процесуальних дій, відповідно до положень Конвенції є Міністерство юстиції України. В частині складення підтвердження про вручення Центральним органом є Міністерство юстиції України та його територіальні управління юстиції. Статтею 3 Конвенції визначено, що до Міністерства юстиції України надсилається документ, який підлягає врученню, або його копія у двох примірниках без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей.

Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої статті 5 Конвенції, то Міністерство юстиції вимагає, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою запитуваної держави, також до документу необхідно додати належним чином заповнений бланк «Короткий виклад документу» за формою, передбаченою у додатках до Конвенції. Документи можуть бути вручені й з використанням особливого способу, обумовленого запитуючим органом, як це передбачено у частині другій статті 5 Конвенції, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуючої держави. Заповнений формуляр доручення і документи, що підлягають врученню, надсилаються у двох примірниках.

Мін’юст надсилає іноземне доручення для виконання головному територіальному управлінню юстиції і визначає з урахуванням прохання, висловленого у дорученні, спосіб його виконання. Якщо інше не визначено Мін’юстом, головне територіальне управління юстиції, отримавши доручення про вручення документів на підставі Конвенції про вручення за місцем проживання, указаним в дорученні про вручення документів, надсилає особі якій необхідно вручити документи, відповідне повідомлення із зазначенням строку, у який особі пропонують з’явитися до головного територіального управління юстиції для одержання документів. Таке повідомлення надсилається простим листом. Коли вказана у дорученні особа або її представник з’являється для отримання документів її ідентифікація здійснюється згідно паспорту або іншого документа, що посвідчує особу, повноваження представника встановлюються на підставі довіреності. Якщо немає прохання про інший спосіб, особа, яка отримала документи ставить підпис на підтвердження про вручення. Частину формуляра з підтвердження про вручення заповнює головне територіальне управління юстиції на підставі документів, отриманих у зв’язку з виконанням доручення. Заповнений формуляр разом з другим примірником документів направляється до Мін’юсту, який надсилає їх до іноземного органу запитуючої держави.

Якщо встановлене місце проживання чи місцезнаходження не збігається з тим, на яке надсилалось повідомлення, і розташоване поза межами територіальної юрисдикції головного територіального управління юстиції, управління юстиції пересилає відповідну інформацію органів міграційної служби разом з дорученням про вручення документів до головного територіального управління юстиції, у межах територіальної юрисдикції, якого є встановлена адреса.

Згідно з статтею 12 Конвенції процедура вручення судових документів не потребує оплати або відшкодування зборів та витрат, крім випадків, що витрати виникли у зв’язку з виконанням роботи судовим працівником або компетентною особою відповідно до закону, використанням особливого способу вручення.

 

Головне територіальне управління

юстиції у Тернопільській області