Skip to main content

Причини, з яких Вам можуть відмовити у реєстрації права власності

Реєстрація прав власності на нерухоме майно здійснюється державним реєстратором або нотаріусом, який діє як державний реєстратор.

Найчастіше приводом для відмови служить невідповідність поданих документів існуючим вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон). Повний перелік передбачених законом причин відмови міститься в статті 24 Закону.

У реєстрації може бути відмовлено у випадках:

 • заявлене речове право або обтяження не підлягає державній реєстрації;
 • заяву про державну реєстрацію подано неналежною особою;
 • подані документи не відповідають вимогам, визначених Законом;
 • подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 • наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
 • наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
 • заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
 • після завершення строку, встановленого Законом, не усунені підстави, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
 • заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;
 • заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;
 • заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлено речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;
 • заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників.

Однак відмова державного реєстратора не позбавляє особу, яка подавала заяву про державну реєстрацію права власності повторно її подати, усунувши невідповідності або опротестувати прийняте реєстратором рішення. Оскаржити дане рішення можливо у судовому порядку або до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації створеної при головному територіальному управлінні юстиції області.

Головне територіальне управління

юстиції у Тернопільській області