Skip to main content

Нормативно-правова база

Конституція України

Наказ Міністерства юстиції України від 19 грудня 2008 року № 2226/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1220/15911 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр громадських формувань»

Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI «Про громадські об’єднання» (введений в дію 1 січня 2013 року)

Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Закон України від 1 грудня 1998 року № 281-ХІV «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

Закон України від 22 червня 2012 року № 5026-VI «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»

Закон України від 5 квітня 2001 року № 2365-III «Про політичні партії в Україні»

Наказ Міністерства юстиції України від 4 квітня 2005 року № 26/5 «Про затвердження форм заяв про реєстрацію політичної партії та її структурного утворення, форми відомостей про склад керівних органів політичної партії»

Наказ Міністерства юстиції України від 3 липня 2001 року № 556/7, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 583/5774 «Про затвердження форм реєстрів політичних партій, обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії»

Закон України від 7 жовтня 1997 року № 554/97-ВР «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 року № 762 «Про затвердження Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності»

Закон України від 2 грудня 1997 року № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні»

Закон України від 16 квітня 2009 року № 1275-VІ “Про асоціації органів місцевого самоврядування”

Закон України від 11 травня 2004 року № 1701-IV “Про третейські суди”

Наказ Міністерства юстиції України від 10 вересня 2004 року № 104/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2004 року за № 1128/9727 «Про затвердження форми реєстру постійно діючих третейських судів»

Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1150 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад»