Skip to main content

В Україні діятиме Вища рада правосуддя

12 січня 2017 року  Вища рада юстиції прийняла рішення про початок реорганізації у Вищу раду правосуддя.

Вища рада юстиції вирішила почати своє перетворення у Вищу раду правосуддя; утворити комісію з питань реорганізації; затвердити порядок заходів, пов’язаних з реорганізацією, зокрема про державну реєстрацію Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, 5 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 21 грудня 2016 № 1798-VIII «Про Вищу раду правосуддя», який визначає статус, повноваження, принципи організації і порядок діяльності Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Відповідно до Закон України від 21 грудня 2016 № 1798-VIII  Вища рада правосуддя наділена повноваженнями:

вносити подання про призначення судді на посаду;

ухвалювати рішення: стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності; про звільнення судді з посади; про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; про припинення відставки судді; про переведення судді з одного суду до іншого, рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;

забезпечувати здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо судді;

утворювати органи для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів;

розглядати скарги на рішення відповідних органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;

надавати згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом;

вживати заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.

Крім того, рада погоджує кількість суддів у суді.

Вища рада правосуддя зможе призначати й звільняти голову Державної судової адміністрації і його заступників.

Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 обирає з’їзд  суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох – призначає Президент України, двох – обирає Верховна Рада України, двох – обирає з’їзд адвокатів України, двох – обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох – обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою.

Строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя становить чотири роки. Одна й та ж особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль.

Рішення Вищої ради правосуддя можна оскаржити лише у Верховному Суді.

Законом про Вищу раду правосуддя також збільшується строк повноважень Генерального прокурора з 5 до 6 років.

Припиняють свої повноваження як члени Вищої ради юстиції Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України.

Нагадаємо, що змінами до Конституції України щодо правосуддя передбачено утворення Вищої ради правосуддя шляхом реорганізації Вищої ради юстиції. До утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здійснюватиме Вища рада юстиції. До обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя цей орган діятиме у складі членів Вищої ради юстиції протягом строку їх повноважень, але які не можуть тривати довше, ніж до 30 квітня 2019 року. Обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя здійснюється не пізніше 30 квітня 2019 року.

Головне територіальне управління юстиції

у Тернопільській області