Skip to main content

25 березня – День Служби безпеки України

День Служби безпеки України — свято України. Відзначається щорічно 25 березня згідно з Указом президента від 22.03.2001 № 193/2001 «Про День Служби безпеки України» у день прийняття Верховною Радою України Закону України «Про Службу безпеки України» (від 25 березня 1992 року № 2229-XII).

Після проголошення незалежності України постало питання про необхідність реформування попередньої союзно-республіканської системи органів державної безпеки. 20 вересня 1991 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про створення національної служби безпеки України». Цією ж постановою було ліквідовано Комітет державної безпеки СРСР.

Головними напрямками діяльності нової української спецслужби є розвідка і контррозвідка.

Система Служби безпеки України (СБУ) – це сукупності організаційно-структурних ланок, кожна з яких вирішує визначене для неї коло завдань і наділена відповідною компетенцією.

Організаційну структуру СБУ визначає Президент України.

Систему СБУ складають: Центральне управління СБУ, підпорядковані йому Регіональні органи, Антитерористичний центр, навчальні, наукові, науково-дослідні та інші заклади і установи СБУ.

На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці.До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Її завданнями як спеціально уповноваженого органу державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності є:

1) добування, аналітична обробка та використання інформації, що містить ознаки або факти розвідувальної, терористичної та іншої діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;

2) протидія розвідувальній, терористичній та іншій діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;

3) розроблення і реалізація заходів щодо запобігання, усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства та правам громадян.

Служба безпеки згідно зі своєю концепцією протидіє розкраданню державного або колективного майна в особливо великих розмірах, протиправному використанню бюджетних коштів, здійснює контр розвідувальну роботу у фінансовій і кредитно-банківській системах, у сферах приватизації, зовнішньоекономічної діяльності.

Служба здійснює інформаційно-аналітичну діяльність з метою сприяння керівництву України в реалізації зовнішньо- та внутрішньополітичного курсу щодо розбудови держави, зміцнення її обороноздатності й економічного потенціалу, розширення міжнародного співробітництва. Інформаційно- аналітичне забезпечення вищих і місцевих органів державної влади України є одним із пріоритетних напрямів діяльності Служби. Оцінки, пропозиції і прогнози аналітиків СБУ стали важливою складовою системи інформаційно-аналітичної підтримки державних рішень, а також основою відомчої системи виявлення та протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам національній безпеці.

Служба безпеки України для вирішення покладених на неї завдань може встановлювати контакти з органами безпеки іноземних держав і взаємодіяти з ними на підставі норм міжнародного права, відповідних договорів та угод.

Служба безпеки України взаємодіє з Управлінням державної охорони України, правоохоронними та митними органами України в порядку і на засадах, визначених законами, указами Президента України та прийнятими на їх основі актами СБУ і відповідного відомства.

Служба безпеки України здійснює велику роботу у боротьбі з тероризмом і наркобізнесом, нелегальною міграцією. Для успішного проведення таких операції налагоджені контакти з Інтерполом та закордонними правоохоронними органами.

Головне територіальне управління

юстиції у Тернопільській області