Заповіт при свідках

Право на заповіт здійснюється особисто фізичною особою з повною цивільною дієздатністю. Заповіт, як правочин, безпосередньо пов’язаний з особою заповідача, повинен бути здійснений ним особисто. Вчинення заповіту через представника не допускається. Як правило, заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення, дати та місця народження заповідача, та має бути особисто підписаний заповідачем. … Читати далі Заповіт при свідках