Skip to main content

Процедура повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевого бюджетів

У зв’язку із тим, що з 30.04.2016 територіальні органи, утворені Міністерством юстиції України, припинили надання послуг у сфері державної реєстрації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць та чисельними заявами на повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету, які надходять до Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області інформуємо про наступне.

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» (із змінами), Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 р. за № 1650/24182 (із змінами),  Бюджетного кодексу України.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 Міністерство юстиції України визначено органом, який здійснює контроль справляння надходжень бюджету за кодами класифікації доходів бюджету:

– 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

– 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

– 22012700 «Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

– 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, відповідно до наказу Міністерства юстиції України «Про визначення відповідальних підрозділів за здійснення контролю за справлянням надходжень до державного бюджету» від 25.04.2016 № 1216/5, відповідальним за здійснення контролю на території Тернопільської області за справлянням надходжень до державного бюджету за вищезазначеними кодами класифікації доходів бюджету визначено Головне територіального управління юстиції у Тернопільській області.

Для оформлення подання про повернення помилково або надміру зарахованих коштів до державного бюджету, особа, яка бажає повернути такі кошти повинна подати заяву до Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, в якій необхідно зазначити інформацію, а саме: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб’єкта господарювання), код ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету – у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи готівкою.

Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області рішення щодо розгляду заяв про повернення помилково або надміру зарахованих коштів до державного бюджету приймаються з урахуванням дати сплати квитанцій або платіжних доручень.

Головне територіальне управління

юстиції у Тернопільській області