Skip to main content
1

Порядок примусового виконання рішення суду

Якщо боржник відмовляється виконувати рішення добровільно, необхідно:

1. Звернутися до суду, який розглядав справу, із заявою про видачу виконавчого листа. 

Виконавчий лист обов’язково має містити:

  • назву і дату видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посаду посадової особи, яка його видала;
  • дату прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
  • повне найменування стягувача та боржника, їх місцезнаходження, дату народження боржника – фізичної особи;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта;
  • резолютивну частину рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;
  • дату набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);
  • строк пред’явлення рішення до виконання.

2. Написати заяву про примусове стягнення коштів із боржника та звернутися із заявою до державної виконавчої служби або приватного виконавця, який знаходиться:

  • за місцем проживання/перебування або роботи боржника.
  • за місцем знаходження майна боржника.

Зауважимо, виконавчий лист може бути пред’явлений до примусового виконання протягом трьох років.

3. Грошові суми, стягнуті з боржника (зокрема одержані від реалізації майна боржника), зараховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби чи рахунок приватного виконавця.

За письмовою заявою стягувача – фізичної особи стягнуті грошові суми перераховуються виконавцем на зазначений стягувачем рахунок у банку або іншій фінансовій установі чи надсилаються на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за його рахунок, крім переказу аліментних сум.