Skip to main content

Розподіл функціональних повноважень між начальником головного територіального управління юстиції та першим заступником начальника головного територіального управління юстиції

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

 

11.12.2015   Тернопіль             № 515/45

 

Про розподіл функціональних повноважень між начальником головного територіального управління юстиції та першим заступником начальника головного територіального управління юстиції

З метою поліпшення та вдосконалення  організації роботи Головного територіального управління юстиції з його територіальними підрозділами, забезпечення взаємодії з місцевими державними адміністраціями  та відповідно до підпункту 4 пункту 10 Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 року № 1707/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497 (зі змінами та доповненнями)

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити розподіл функціональних повноважень між начальником головного територіального управління юстиції та першим заступником начальника головного територіального управління юстиції, що додається.
  2. Установити, що в разі відсутності начальника головного територіального управління юстиції, його обов’язки виконує перший заступник начальника
  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ головного управління юстиції від 11.12.2014р. № 558/45 «Про розподіл функціональних повноважень між начальником головного управління юстиції, першим заступником та заступником начальника головного управління юстиції».
  4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. начальника управління                                                           Е.С. Кольцов

 

 

Розподіл

функціональних повноважень між начальником

головного територіального управління юстиції та першим заступником начальника головного територіального управління юстиції

  1. Начальник головного територіального управління юстиції:

1.1. відповідно до Конституції України, законів України актів Президента України та Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5 (із змінами) (далі – Положення) здійснює керівництво Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області (далі – головне територіальне управління юстиції);

1.2.  виконує функції та обов’язки, викладені в Положенні;

1.3. організовує та контролює виконання головним територіальним управлінням юстиції Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та доручень Міністра, його заступників, звітує про їх виконання;

1.4. здійснює керівництво головним територіальним управлінням юстиції  і підвідомчими установами;

1.5. має право першого підпису документів головного територіального управління юстиції;

1.6. забезпечує дотримання державної таємниці в головному територіальному управлінні юстиції;

1.7. здійснює контроль в головному територіальному управлінні юстиції порядку обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших  матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію;

1.8. координує та контролює діяльність:

–                         першого заступника начальника та заступників начальника головного територіального управління юстиції;

–                         управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення;

–                         відділу кадрової роботи та державної служби;

–                         головного спеціаліста із запобігання та виявлення корупції;

–                         головного спеціаліста з внутрішнього аудиту;

1.9. здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення органів юстиції та підвідомчих установ;

1.10. здійснює контроль та координацію управлінської діяльності начальників районних, міськрайонного, міського управлінь юстиції;

1.11. у встановленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень;

1.12. у межах своєї компетенції видає накази та доручення, які є обов’язковими для виконання посадовими особами підвідомчих установ та апарату головного територіального управління юстиції;

1.13. головує на засіданнях колегії головного територіального управління юстиції та видає накази на виконання рішень колегії.

 

  1. Перший заступник начальника головного територіального управління юстиції:

2.1. здійснює координацію та контроль за організацією діяльності  апарату головного територіального управління юстиції та територіальних управлінь юстиції;

2.2. організовує та контролює виконання апаратом головного територіального управління юстиції:

–  Конституції, законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Міністерства юстиції України, наказів та доручень начальника головного територіального управління юстиції, звітує про їх виконання;

– вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

– законодавства з питань надання безоплатної правової допомоги;

2.3. безпосередньо координує та контролює діяльність:

–        відділу з питань нотаріату;

–       сектору судової роботи та міжнародного співробітництва;

–       сектору реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти;

–       сектору організаційної роботи, документування та контролю;

–       сектору з питань банкрутства;

–       головного спеціаліста з питань забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

2.4. у встановленому порядку здійснює особистий прийом громадян;

2.5. за окремими наказами начальника головного територіального управління юстиції очолює:

– атестаційну комісію головного територіального управління юстиції;

– конкурсну комісію головного територіального управління юстиції;

– експертну комісію головного територіального управління юстиції;

– комісію із соціального страхування головного територіального управління юстиції;

– комісію щодо списання, знищення, отримання, передачі, переоцінки матеріальних цінностей та встановлення строку корисної експлуатації основних засобів.

Входить до складу інших робочих груп та комісій головного територіального управління юстиції, згідно окремих наказів начальника управління юстиції;

2.6. очолює регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого  у справах Європейського суду з прав людини при Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській  області;

2.7. здійснює контроль за забезпеченням належного порядку циркуляції інформації з обмеженим доступом (Для службового користування) та технічного захисту цієї інформації на об’єктах інформаційної діяльності головного територіального управління юстиції;

2.8. забезпечує організацію контролю за реалізацією наказів і доручень начальника головного територіального управління, інших документів з його резолюціями у підконтрольних органах, періодично аналізує стан виконання документів і вживає заходів щодо підвищення виконавської дисципліни;

2.9. в межах компетенції видає доручення, які є обов’язковими для виконання посадовими особами підвідомчих установ та апарату головного територіального управління юстиції;

2.10. контролює забезпечення виконання міжнародних договорів і конвенцій у цивільних та кримінальних справах;

2.11. організовує планування роботи головного територіального управління юстиції;

2.12. забезпечує підготовку матеріалів колегії головного територіального управління юстиції та здійснює контроль за їх виконанням;

2.13. забезпечує організацію контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та іншими документами;

2.14. організовує контроль за розглядом звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України і депутатів місцевих рад з питань що належать до компетенції головного територіального управління юстиції, вживає заходи щодо виявлення та усунення причин, що породжують повторні та обґрунтовані звернення;

2.15. забезпечує організацію роботи головного територіального управління юстиції по виконанню законодавства про доступ до публічної інформації;

2.16. організовує проведення комплексних перевірок районних, міського, міськрайонного управлінь юстиції;

2.17. забезпечує підвищення кваліфікації працівників районних, міського та міськрайонного управлінь юстиції, з питань віднесених до його компетенції.