Skip to main content

Розподіл функціональних повноважень між начальником головного територіального управління юстиції та першим заступником начальника головного територіального управління юстиції

Додаток

до наказу Головного

територіального управління

юстиції у Тернопільській області

23 лютого 2017 № 27/44

 

 

Розподіл

функціональних повноважень між начальником

головного територіального управління юстиції та першим заступником начальника головного територіального управління юстиції

 

 1. Начальник головного територіального управління юстиції:

1.1. Відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України та Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5 (із змінами) (далі – Положення) здійснює керівництво Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області (далі – головне територіальне управління юстиції) та його підвідомчими органами, установами;

1.2. представляє головне територіальне управління юстиції у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності головного територіального управління юстиції перед Міністром юстиції України;

1.3. звітує перед Міністром юстиції України щодо виконання покладених на головне територіальне управління юстиції завдань та планів роботи;

1.4. вносить на розгляд Міністра юстиції України пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у відповідних сферах;

1.5. забезпечує виконання головним територіальним управлінням юстиції Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра юстиції України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації;

1.6. вносить Міністру юстиції України на затвердження структуру головного територіального управління юстиції, у строки, встановлені дорученням Міністра юстиції України;

1.7. затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників головного територіального управління юстиції;

1.8. затверджує штатні розписи нотаріальних контор;

1.9. приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців головного територіального управління юстиції;

1.10. виконує функції роботодавця стосовно працівників головного територіального управління юстиції, які не є державними службовцями;

1.11. виконує функції роботодавця стосовно завідувачів та інших працівників державних нотаріальних контор, завідувача та інших працівників державного нотаріального архіву;

1.12. вносить державному секретарю Міністерства юстиції України в установленому порядку пропозиції про заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

1.13. виконує інші функції та обов’язки, викладені в Положенні;

1.14. має право першого підпису документів головного територіального управління юстиції;

1.15. забезпечує дотримання державної таємниці в головному територіальному управлінні юстиції;

1.16. забезпечує виконання завдань мобілізаційної готовності;

1.17. здійснює контроль у головному територіальному управлінні юстиції та підвідомчих органах і установах юстиції за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією і злочинністю та забезпечує їх неухильне виконання;

1.18. здійснює контроль в головному територіальному управлінні юстиції порядку обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших  матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію;

1.19. особисто координує та контролює діяльність:

 • заступників начальника головного територіального управління юстиції;
 • управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення;
 • відділу кадрової роботи та державної служби;
 • головного спеціаліста з внутрішнього аудиту;
 • головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції.

1.20. здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення структурних підрозділів головного територіального управління юстиції;

1.21. у встановленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд звернень;

1.22. видає накази та доручення, які є обов’язковими для виконання працівникам головного територіального управління юстиції;

1.23. головує на засіданнях колегії головного територіального управління юстиції та видає накази на виконання рішень колегії.

 

 1. Перший заступник начальника головного територіального управління юстиції:

2.1. здійснює координацію та контроль за організацією діяльності  апарату головного територіального управління юстиції та державних нотаріальних контор, архіву області;

2.2. організовує та контролює виконання апаратом головного територіального управління юстиції:

–  Конституції, законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Міністерства юстиції України, наказів та доручень начальника головного територіального управління юстиції, звітує про їх виконання;

– вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

– законодавства з питань надання безоплатної правової допомоги;

2.3. організовує та контролює роботу головного територіального управління юстиції щодо впровадження на території області пілотних проектів Міністерства юстиції України;

2.4. організовує роботу в напрямку співпраці з Міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;

2.5. безпосередньо координує та контролює діяльність:

 • управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти;
 • відділу з питань нотаріату;
 • відділу організаційної роботи, документування та контролю;
 • сектору судової роботи та міжнародного співробітництва;
 • сектору з питань банкрутства;

2.6. за окремими наказами начальника головного територіального управління юстиції очолює:

 • експертну комісію;
 • комісію щодо списання, знищення, отримання, передачі, переоцінки матеріальних цінностей та встановлення строку корисної експлуатації основних засобів;
 • тендерний комітет;
 • комісію з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 

Входить до складу інших робочих груп та комісій головного територіального управління юстиції, згідно окремих наказів начальника головного територіального управління юстиції.

2.7. очолює регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого  у справах Європейського суду з прав людини при Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській  області;

2.8. здійснює контроль за забезпеченням належного порядку циркуляції інформації з обмеженим доступом та технічного захисту цієї інформації на об’єктах інформаційної діяльності головного територіального управління юстиції;

2.9. забезпечує організацію контролю за реалізацією наказів і доручень начальника головного територіального управління юстиції, інших документів з його резолюціями;

2.10. аналізує стан виконання документів і вживає заходів щодо підвищення виконавської дисципліни;

2.11. в межах компетенції видає доручення, які є обов’язковими для виконання працівникам  головного територіального управління юстиції;

2.12. контролює забезпечення виконання міжнародних договорів і конвенцій у цивільних та кримінальних справах;

2.13. організовує планування роботи головного територіального управління юстиції;

2.14. забезпечує підготовку матеріалів колегії головного управління юстиції та здійснює контроль за їх виконанням;

2.15. у встановленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд звернень;

2.16. організовує контроль за розглядом звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України і депутатів місцевих рад з питань що належать до компетенції головного територіального управління юстиції, вживає заходи щодо виявлення та усунення причин, що породжують повторні та обґрунтовані звернення;

2.17. забезпечує організацію роботи головного територіального управління юстиції по виконанню законодавства про доступ до публічної інформації;

2.18. забезпечує підвищення кваліфікації працівників головного територіального управління юстиції, з питань віднесених до його компетенції.