Skip to main content

ON-line запис на прийом до начальника управління

Запис на прийом (оберіть необхідне):
Дата:
Персональні дані:
Прізвище(обов'язково):
Ваше ім'я(обов'язково):
По батькові(обов'язково):
Серія та номер паспорта(обов'язково):
Якщо паспортні дані будуть відрізнятися від заявлених, вам буде відмовлено в прийомі.
Контактний телефон(обов'язково):
Ваш email(обов'язково):
На вказану вами електронну адресу буде відправлено лист для підтвердження запису на прийом. Підтвердити запис на прийом ви повинні протягом 60 хвилин.
Інша інформація
Ви заявник за дорученням?  ні Так, я представляю інтереси заявника за дорученням
Коротко суть питання:
Згода на обробку персональних даних:
Зробивши відмітку у віконці, яке розміщене в кінці цього тексту ви підтверджуєте, що дієте на підставі власного добровільного волевиявлення (далі за текстом - «Суб’єкт персональних даних», «Суб’єкт»), відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон), з метою забезпечення запису на прийом, надаєте свою чітку однозначну згоду на:

Обробку персональних даних (будь-яку дію або сукупність дій Власника, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів, без будь-яких застережень;
Використання персональних даних, а саме: будь-які дії Власника бази щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними;
Поширення персональних даних шляхом передачі відомостей про Суб’єкта з бази персональних даних до відповідних структурних підрозділів територіальних органів юстиції Одеської області (за належністю).
Доступ до персональних даних третьої особи здійснюється відповідно до вимог Закону.

Суб’єкт персональних даних надає свій дозвіл на передачу його персональних даних до відповідних структурних підрозділів територіальних органів юстиції Одеської області (за належністю), яка буде здійснюватися за умов забезпечення належного захисту цих персональних даних, і з метою не іншою ніж та, що вищезазначена у цій Згоді.

Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних створено з метою обробки персональних даних та передачі їх відповідним структурним підрозділам територіальних органів юстиції Одеської області, які на підставі відповідної інформації проводять прийом та приймають відповідні рішення по результатам проведення прийому.

Я даю згоду на обробку моїх персональних даних